Sv. kulturhönsföreningen

Vi är medlemmar i svenska kulturhönsföreningen.  Det är en rikstäckande förening. Svenska kulturhönsföreningen stambokför Martin Silverudds raser och andra kulturraser av fjäderfä som varit av betydelse i Sverige under tiden för vårt jordbrukssamhälle.

Det finns en lista på djur som Svenska kulturhönsföreningen uppdaterar där man kan följa hur många individer det finns  av raserna föreningen värnar om.  Vill du skaffa höns eller ankor och inte har bestämt dig för vilken hönsras du skulle vilja ha,  följ länken och titta på rödlistan läs om raserna och prata med koordinator för rasen för att få tips, råd och  vägledning i ditt val. Att ha höns är en mycket trevlig hobby. De är speciella och ibland rätt så roliga att iaktta:-). Välkommen som medlem  om du vill.   

Nöjda höns ger goda ägg.