Australorp

Carl-Oskar

Australorps är en kombinationsras framavlad i Australien på 1920-talet, ur bla Croad Langshan och Orpington. Rasen har använts en hel del förra århundradet, och var omtalad som lämplig för småskalig äggproduktion, t.ex. av Fleming Schiötte i ”Hönsskötsel på rimligt vis” som gavs ut på 80-talet.

Linjer man idag stöter på har ett namn om sig att värpa bra och ha en god tillväxttakt. Lugna och förnöjsamma höns. Finns i svart men också med genen för blått som i enkel uppsättning reducerar svart till blått (grå) och i dubbel uppsättning ger spättade individer.

Australorp är en kombinationsras.  Kycklingarna är inte könsvisande vid kläck.  Hönorna väger 2,5-3 kg och tupparna väger mellan 3-4kg.  Äggfärgen är ljust  ”brunrosa.”  De värper 220-250 ägg om året. Äggvikt 55-65gr.  De är vintervärpande.

Källa: Svenska Kulturhönsföreningen

Nöjda höns ger goda ägg.