Avelsägg

Vi är medlemmar Svenska Kulturhönsföreningen och har en  stamboksbesättning med rasen Australorp.   Det finns inte så många  registrerade rasrena Australorps i landet och vi kommer  ibland att ha ägg över att sälja till dig som vill kläcka fram egna kycklingar och kanske starta egen stamboksbesättning.  Ljust brunrosa ägg

Vi kommer även att när vi har kunna sälja rasrena avelsägg av rasen Crème Legbar. ( Blåturkosa ägg)

Nöjda höns ger goda ägg.